Kabel en Kern Identificeren

Het meerfunctie systeem JUPITER  vervangt ten minste twee typisch in elektrisch netwerkbeheer gebruikte systemen. Het vaststellen van de continu├»teit van een kabel en zijn kern over de gehele lengte, het identificeren van kabels tussen anderen in een greppel, controleren dat de juiste kabel doorgesneden is, waar welke snede is, en dan alle kernen identificeren zijn functies die beschikbaar zijn zodra de zender ingeschakeld is.

De tijd die nodig is om deze taken veilig uit te voeren wordt sterk verminderd omdat het op spanningloze 3 of 4-kernenkabels ingezet wordt, waarbij de afnemers aangesloten blijven.

LEDs geven YES/NO informatie, waardoor geen uitleg door een operateur nodig is.

Downloaden:

Jupiter Brochure

 Jupiter Manual

Jupiter Image

NADIR wordt ingezet voor het identificeren van een onder spanning staande laagspanning kabel en de kernen daarin. Een stroomafwaarts gemonteerde zender haalt een complex stroomsignaal uit het substation langs de gezochte kabel en een met een sensor uitgeruste ontvanger wordt gebruikt om deze kabel inclusief het substation te identificeren. Het kan fase-fase of fase-neutraal aangesloten worden en een Rogowskispoel-sensor wordt gebruikt om fasen van de gevonden kabel te identificeren. Belangrijk is te weten, dat met dit systeem het ongewild openen van een hoogspanningkabel kan worden voorkomen.

Downloaden:

Nadir Brochure

Nadir Manual
 

Nadir image
TesTransfo is enn klein, autark, hanzaam meetinstrument dat wordt gebruikt voor de functionele controle van een transformator die niet is verbonden met het net. Het is geschikt voor toepassing op alle transmissie - en distributietransformatoren, en voert automatisch binnen twee minuten een serie tests uit om te bevestigen dat de transformator in een operationele staat is.
Downloaden

TesTransfo Brochure


TesTransfo image

Meer informatie is beschikbaar op de MADE-SA website www.made-sa.com

 


  All rights reserved 2006
Advanced Technology Marketing Services Ltd., 26 High Street, HASLEMERE, Surrey GU27 2HW
Tel: 07717763510
-- registration number 4827124--